LÆS HER INDEN DU FORTSÆTTER TIL ONLINE-BOOKING

Kære forening / klub

På Fritidsportalen kan man søge tider i haller, kommunale lokaler og på skoler og idrætsanlæg, hvis foreningen / klubben er registreret i kommunen. Dog skal aktiviteterne være godkendt som helt eller delvist folkeoplysende. Læs mere her.  
 

Oprettelse og godkendelse af forening
Kultur og Fritid hjælper gerne videre med oprettelse og godkendelse af forening ved henvendelse til:

M: Dorte Nielsen , T: 6223 3421
MÅse Lyhne Skov , T: 6223 3018


TILSKUD
Man kan som forening søge tilskud til lokaler, klubhuse og medlemmer hvis kriterierne er opfyldt. Dette foregår via et ansøgningsskema, som ligger online. Man kan læse mere her om tilskudsordninger. Ansøgningsfrist 15. marts!


BØRNEATTEST
For at kunne søge tilskud eller låne lokaler, skal man som forening i Svendborg Kommune afgive erklæring om indhentning af børneattest en gang årligt. Foreninger, der fravælger at afgive børneattesterklæringen vil IKKE modtage tilskud eller få anvist lokaler i kommunen og får heller ikke adgang til Fritidsportalen. Når du logger på portalen første gang, skal du derfor sige ok til at ville indhente børneattest, hvis dette kræves.


Søgning af lokaler og idrætsanlæg
Når man er blevet godkendt som forening eller til lån af lokaler, modtager man et login på mail, som skal bruges ved søgning af tider.
Spørgsmål kan henvendes til Svendborg Idrætscenter på mail: sic@svendborg.dk og her hjælper vi videre.

Øvrige booking sites: 
Booking i SG Huset v/ Ryttervej eller på mail: kontoret@svendborg-gf.dk
Booking i Svømmeland v/ Ryttervej eller på mail: sic@svendborg.dk
Vindebyøre Lejrskole Klik her for mere info


Overnatning
på skoler og i haller kræves tilladelse fra kommunen. Derfor skal dette meldes, senest to uger før arrangementet. Læs mere her
Gebyr på kr. 50,00 pr. person pr. overnatning!

Vær opmærksom på, at kommunale lokaler IKKE stilles til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål - ej heller til foreninger og sammenslutninger uden helt eller delvist folkeoplysende formål.
 

Sæsonansøgninger (august - juni)
Fristen for søgning af sæsontimer i lokaler er altid 15. marts! Har man ikke fået søgt inden fristens udløb, kan det ikke forventes at få de lokaler/tider man havde sidste sæson. Vi vil dog forsøge at imødekomme alle ønsker så vidt muligt efter de gældende regler.

En sæson løber fra 1. august til 30. juni.

OBS! Lokaleleje i hallerne er gebyr-takseret efter de i kommunen gældende regler. Enkelttider kan søges løbende, men haller kan til enhver tid sige nej til anmodninger, hvis disse ikke er i tråd med de retningslinjer den pågældende hal har.