Kære forening / sammenslutning

Du kan søge tider i haller, kommunale lokaler og på idrætsanlæg her på Fritidsportalen, hvis din forening / sammenslutning er registreret i kommunen. Dog skal dine aktiviteter være godkendt som helt eller delvist folkeoplysende. Læs mere her

Oprettelse og godkendelse af forening sker ved henvendelse til Kultur & Fritid (se nedenfor), da formålet med foreningen samt en fyldestgørende aktivitetsplan skal godkendes af folkeoplysningen.

Kommunale lokaler stilles IKKE til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål - ej heller til foreninger og sammenslutninger uden helt eller delvist folkeoplysende formål.


Kultur & Fritid

hjælper dig gerne videre med oprettelse af forening ved henvendelse til:

M: Dorte Nielsen,  T: 6223 3421

M: Åse Lyhne Skov, T: 6223 3018


Tilskud til frivillige foreninger

Som forening, kan du søge tilskud til lokaler, klubhuse og medlemmer hvis kriterierne er opfyldt. Dette foregår via et ansøgningsskema, som ligger online. Du kan læse mere her om tilskudsordninger.

OBS: Pr. 1. januar 2019 ændres der i tilskudsordningen.


Booking af tider/lokaler

Når du er godkendt som forening, modtager du et login på mail, som du skal bruge når du vil søge tider. Der logges på i højre, øverste hjørne.
Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Svendborg Idrætscenter på mail sic@svendborg.dk og her hjælpes du videre.

Booking i SG Huset v/ Ryttervej eller på mail 
Booking i Svømmeland v/ Ryttervej eller på mail 

Overnatning på skoler og i haller kræver tilladelse fra beredskabsstyrelsen. Derfor skal dette meldes senest tre uger før til de respektive skoler og haller, så der kan søges tilladelse.

OBS! Lokaleleje i idrætshaller er gebyr-takseret efter de i kommunen gældende regler.