LÆS HER INDEN DU FORTSÆTTER TIL ONLINE-BOOKING

KÆRE BRUGER

På Fritidsportalen kan der søges tider i haller, kommunale lokaler og på skoler og idrætsanlæg, hvis jeres forening / klub er registreret i kommunen. 
Dog skal aktiviteterne være godkendt som helt eller delvist folkeoplysende. Læs mere her.  

 

OPRETTELSE OG GODKENDELSE AF FORENING
Kultur og Fritid hjælper gerne videre med oprettelse og godkendelse af forening ved henvendelse til:

M: Dorte Nielsen , T: 6223 3421
MÅse Lyhne Skov , T: 6223 3018


TILSKUD
Der kan som idrætsforening søges tilskud til lokaler, klubhuse og medlemmer hvis kriterierne er opfyldt. Dette foregår via et ansøgningsskema, som ligger online. Læs mere her om tilskudsordninger. Ansøgningsfrist 15. marts!


BØRNEATTEST
For at kunne søge tilskud eller låne lokaler, skal foreninger i Svendborg Kommune afgive erklæring om indhentning af børneattest en gang årligt. Fravælges det at afgive børneattesterklæring vil der IKKE kunne modtages tilskud eller få anvist lokaler i kommunen og der er heller ikke adgang til Fritidsportalen. Når der logges på portalen første gang, skal der derfor siges ok til at der indhentes børneattest, hvis dette kræves.


Søgning af lokaler og idrætsanlæg
Ved godkendelse som forening eller til lån af lokaler, modtages et login på mail, som bruges ved søgning af tider.
Spørgsmål kan henvendes til Svendborg Idrætscenter på mail: sic@svendborg.dk og her hjælper vi videre.

Du kan også booke lokaler her:
Booking i SG Huset v/ Ryttervej eller på mail: kontoret@svendborg-gf.dk
Booking i Svømmeland v/ Ryttervej eller på mail: sic@svendborg.dk
Vindebyøre Lejrskole Klik her for mere info


Overnatning
på skoler og i haller kræves tilladelse fra kommunen. Derfor skal dette meldes, senest to uger før arrangementet. Læs mere her
Gebyr på kr. 50,00 pr. person pr. overnatning!

Vær opmærksom på, at kommunale lokaler IKKE stilles til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål - ej heller til foreninger og sammenslutninger uden helt eller delvist folkeoplysende formål.
 

Sæsonansøgninger (august - juni)
Fristen for søgning af sæsontimer i lokaler er altid 15. marts! Har man ikke fået søgt inden fristens udløb, kan det ikke forventes at få de lokaler/tider man havde sidste sæson. Vi vil dog forsøge at imødekomme alle ønsker så vidt muligt efter de gældende regler. DER ER ÅBENT FOR SÆSONANSØGNING NU.

En sæson løber fra 1. august til 30. juni.

OBS! Lokaleleje i hallerne er gebyr-takseret efter de i kommunen gældende regler. Enkelttider kan søges løbende, men haller kan til enhver tid sige nej til anmodninger, hvis disse ikke er i tråd med de retningslinjer den pågældende hal har.