DER ER ÅBENT FOR SÆSONANSØGNING TIL LOKALER!!
(Sæson gældende fra 1. august 19 til 30. juni 20)

 

Kære forening / klub

Du kan søge tider i haller, kommunale lokaler og på skoler og idrætsanlæg her på Fritidsportalen, hvis din forening / klub er registreret i kommunen. Dog skal dine aktiviteter være godkendt som helt eller delvist folkeoplysende. Læs mere her

Oprettelse og godkendelse af forening sker ved henvendelse til Kultur & Fritid (se nedenfor), da formålet med foreningen samt en fyldestgørende aktivitetsplan skal godkendes af folkeoplysningen.


Kultur & Fritid
hjælper dig gerne videre med oprettelse af forening ved henvendelse til:

M: Dorte Nielsen , T: 6223 3421
MÅse Lyhne Skov , T: 6223 3018


Tilskud til frivillige foreninger
Som forening, kan du søge tilskud til lokaler, klubhuse og medlemmer hvis kriterierne er opfyldt. Dette foregår via et ansøgningsskema, som ligger online. Du kan læse mere her om tilskudsordninger.

OBS: Pr. 1. januar 2019 er der ændret i tilskudsordningen (gælder kun for tilskudsberettigede foreninger og klubber). Så hvis du ikke modtager nogen former for tilskud, vil dette ikke berøre din forening/klub.

Booking af lokaler
Når du er godkendt som forening, modtager du et login på mail, som du skal bruge når du vil søge tider.
Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Svendborg Idrætscenter på mail: sic@svendborg.dk og her hjælpes du videre.

Booking i SG Huset v/ Ryttervej eller på mail: kontoret@svendborg-gf.dk
Booking i Svømmeland v/ Ryttervej eller på mail: sic@svendborg.dk


Overnatning
på skoler og i haller kræver tilladelse fra beredskabsstyrelsen. Derfor skal dette meldes senest tre uger før til de respektive skoler og haller, så der kan søges tilladelse.
Gebyr på kr. 50,00 pr. person pr. overnatning!

Vær ligeledes opmærksom på, at kommunale lokaler IKKE stilles til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål - ej heller til foreninger og sammenslutninger uden helt eller delvist folkeoplysende formål.
 

OBS! Lokaleleje i idrætshaller er gebyr-takseret efter de i kommunen gældende regler.
Ansøgningsfrist for lokaler og tilskud er 15. marts!