Gå videre til hovedindhold

 

VELKOMMEN!

Kære forening / klub

Man kan søge tider i haller, kommunale lokaler og på skoler og idrætsanlæg her på Fritidsportalen, hvis foreningen / klubben er registreret i kommunen. Dog skal aktiviteterne være godkendt som helt eller delvist folkeoplysende. Læs mere her

Oprettelse og godkendelse af forening sker ved henvendelse til Kultur & Fritid (se nedenfor), da formålet med foreningen samt en fyldestgørende aktivitetsplan skal godkendes af folkeoplysningen.


Kultur & Fritid
hjælper gerne videre med oprettelse af forening ved henvendelse til:

M: Dorte Nielsen , T: 6223 3421
MÅse Lyhne Skov , T: 6223 3018


Tilskud til frivillige foreninger
Som forening, kan man søge tilskud til lokaler, klubhuse og medlemmer hvis kriterierne er opfyldt. Dette foregår via et ansøgningsskema, som ligger online. Man kan læse mere her om tilskudsordninger.

OBS: Pr. 1. januar 2019 er der ændret i tilskudsordningen (gælder kun for tilskudsberettigede foreninger og klubber). Så hvis man ikke modtager nogen former for tilskud, vil dette ikke berøre foreningen/klubben.

Booking af lokaler
Når man er godkendt som forening, modtager man et login på mail, som skal bruges ved søgning af tider.
Har man spørgsmål, kan man altid kontakte Svendborg Idrætscenter på mail: sic@svendborg.dk og her hjælper vi videre.

Booking i SG Huset v/ Ryttervej eller på mail: kontoret@svendborg-gf.dk
Booking i Svømmeland v/ Ryttervej eller på mail: sic@svendborg.dk


Overnatning
på skoler og i haller kræver tilladelse fra beredskabsstyrelsen. Derfor skal dette meldes senest tre uger før til de respektive skoler og haller, så der kan søges tilladelse.
Gebyr på kr. 50,00 pr. person pr. overnatning!

Vær ligeledes opmærksom på, at kommunale lokaler IKKE stilles til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål - ej heller til foreninger og sammenslutninger uden helt eller delvist folkeoplysende formål.
 

OBS! Lokaleleje i idrætshaller er gebyr-takseret efter de i kommunen gældende regler.

Ansøgningsfrist for sæsonansøgninger af lokaler og tilskud er altid 15. marts!
Enkeltbookinger kan søges løbende.

Har man ikke fået søgt inden ansøgningsfristens udløb, kan det ikke forventes at få de lokaler/tider man havde sidste sæson. Vi vil dog forsøge at imødekomme ønsker så vidt muligt efter de gældende regler.