Kære foreninger og sammenslutninger

Er jeres forening eller sammenslutning registreret i kommunen, kan der ansøges om tider for leje/lån af haller, kommunale lokaler og idrætsanlæg på Fritidsportalen. 

Registrering og/eller oprettelse af forening skal foretages af Kultur & Fritid (se nedenfor), da formålet med foreningen samt en fyldestgørende aktivitsplan skal godkendes af folkeoplysningen. Herefter modtages et login til brug for ansøgning af tider.

Vi skal gøre opmærksom på, at kommunale lokaler IKKE stilles til rådighed til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål - ej heller til foreninger og sammenslutninger uden helt eller delvist folkeoplysende formål.

Oprettelse af forening/sammenslutning kan ske ved henvendelse til Kultur & Fritidsafdelingen:

M: Dorte Nielsen
T: 6223 3421

MÅse Lyhne Skov
T: 6223 3018


Søgning af medlems- eller lokaletilskud til din forening:
Klik her: Medlemstilskud 
Klik her: Lokaletilskud 
Læs mere her om tilskud til frivillige foreninger

OBS: Pr. 1. januar 2019 ændres der i tilskudsordningen:
T
ilskudsprocenten nedsættes fra 70 til 65% på egne eller lejede klublokaler og -huse. Gebyret for halrum/birum pr. time øges til hhv. kr. 60,00 og kr. 27,50


Booking af lokaler

For at kunne benytte Fritidsportalen skal man være registeret som forening eller sammenslutning. Se ovenstående. Har man problemer med det fremsendte login, bedes man kontakte Svendborg Idrætscenter på mail: sic@svendborg.dk og her hjælpes man videre.

Booking i SG Huset v/ Ryttervej, klik her: Lokalebooking SG Huset eller på mail: kontoret@svendborg-gf.dk

Booking i Svendborg Svømmeland v/Ryttervej, mail til: svoemmeland@svendborg.dk

OVERNATNING på skoler og i haller sker ved direkte kontakt med de respektiver steder. Senest 14 dage før.

OBS! Lokaleleje i idrætshaller er gebyr-takseret efter de i kommunen gældende regler. Gebyret på halrum/birum stiger pr. 1. januar 2019.