Hvad er Børns Voksenvenner:

Børns Voksenvenner Svendborg arbejder på at skabe rammerne for venskaber mellem børn med et spinkelt familienetværk og frivillige ressourcestærke voksne.

Et netværk af frivillige voksne, der har tid og overskud til at engagere sig i et barn, hvis liv ofte er præget af, at barnet mangler kontakt til den ene af sine forældre. Børns Voksenvenner mangler til stadighed frivillige voksne med overskud til at give et barn et voksent modspil, og derved også barnets enlige forælder et pusterum og medspil i en presset hverdag. Mange familier splittes op, børn oplever en omskiftelig tilværelse og ligeledes måske med savn af den ene forælder eller måske ensomhed.

Mange børn og unge har derfor brug for voksenstøtte på vejen til deres eget voksenliv. Ifølge en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet, baseret på interview af 18-24-årige voksne–med afsæt i deres livshistorie, hvor alle har haft en voksenven -fremmer det trivslen betydeligt at børn, der vokser op hos en eneforsørger, har en voksenven. En frivillig ressourcestærk, stabil voksen, som tilbringer tid med barnet. En anden fortrolig i deres liv.

En voksenven er ikke én, der blot skal yde. Erfaringen viser, at voksenvennen i langt de fleste tilfælde har oplevet samværet utroligt positivt. Det at vinde et barns fulde fortrolighed, at føle man ”bliver brugt” og kan hjælpe et barn, lægger ofte alen til den enkeltes livskvalitet. Det vigtigste er ikke hvad man laver med børnene, men at man er der, at man er til at stole på, har overskud, energi og lyst til at være voksenven. Kort sagt: én som barnet kan regne med.

For at blive voksenven skal man godkendes.

Godkendelsesproceduren for voksenvenner er et væsentligt element. I den første tid søger vi at lære de nye frivillige godt at kende. Det sker gennem samtaler, hjemmebesøg og introduktionskurser. Med baggrund i personlighed, interesser og geografi formidler vi kontakten til en voksenven, som vi oplever passer godt til barnet – vi matcher dem. Derefter følger vi venskabet i et år for at sikre, at alle parter trives. For nye voksenvenner gælder desuden, at vi skal se straffeattest og børneattest.

Børns Voksenvenner Svendborg blev etableret ved stiftende generalforsamling i 2004, og er en del af Landsorganisationen Børns Voksenvenner, hvorfra rammerne for etablering af venskaber er gældende. Det er en frivillig organisation uden politisk tilhørsforhold, som har haft deres virke siden 1990.

Kontakt: svendborg@voksenven.dk
Facebook børns voksenvenner svendborg

  • Humanitær forening