Visionen er, at Thurø Foreningsfitness skaber sundhed samt fastholder og styrker fællesskabet på tværs af generationer på Thurø 

  • Fitness